Trening Umiejętności Społecznych TUS


To grupowe zajęcia prowadzone  dla dzieci mających trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, reagujących lękiem, wycofanych, nieśmiałych – o kwalifikacji do grupy decyduje rada pedagogiczna przedszkola.
Zajęcia prowadzone są przez psychologa - trenera i pedagoga z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min.