Terapia – metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne


Zajęcia/ćwiczenia prowadzone tą metodą mają na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienie motoryki, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. 
O kwalifikacji do grupy decyduje rada pedagogiczna.