Zajęcia muzyczno-rytmiczne


Zajęcia muzyczno-rytmiczne mają na celu  rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej przedszkolaków:
Rozwijanie słuchu muzycznego
Kształcenie poczucia rytmu
Poprawne i estetyczne poruszanie się
Poprawne śpiewanie piosenek
Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie
Wyrabianie umiejętności skupienia i koncentracji na wykonywanej czynności
Budzenie wiary we własne siły
Nauka gry na keyboardzie – zajęcia dodatkowe zorganizowane na prośbę rodziców (dodatkowo płatne)