Angielski


W nauce angielskiego stosujemy różne metody 
Dziecko uczy się spontanicznie, naturalnie w czasie zabawy osłuchując się z językiem angielskim. Ucząc się piosenek z łatwością zapamiętuje pojedyncze słowa oraz całe zdania. Nauce towarzyszy duża aktywność  fizyczna: dzieci tańczą, skaczą, uczestniczą w zabawach ruchowych (metoda Total Physical Response – metoda reagowania całym ciałem).  Nauczyciel wydaje polecenia w języku angielskim. 
Codziennie odbywa się 30 minutowa lekcja języka angielskiego. 
Dzieci  korzystają z podręcznika Play Box.