Typowy rozkład dnia w WYSPIE UŚMIECHU

Rozkład dnia daje dzieciom poczucie stabilności i bezpieczeństwa, którego potrzebują w tak wczesnej fazie życia. Dlatego też staramy się zapewnić stabilne ramy, które systematyzują codzienne życie, ale pozostawiają też dużo miejsca na dodatkowe i spontaniczne działania.

Ramowy rozkład dnia


7:00 - 8:30Dzieci przybywają do Wyspy, zabawy dowolne wg. zainteresowań (zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ogólnorozwojowe)
8:30 - 9:00Czynności higieniczno-obsługowe, przygotowanie do posiłku, śniadanie
9:00 - 10:20Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
10:20 - 10:40Czynności higieniczno-obsługowe, przygotowanie do posiłku, II śniadanie
10:40 - 12:30Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym obserwacje przyrodnicze, wycieczki (w przypadku niepogody – zabawy ruchowe na sali)
12:30 - 13:00Czynności higieniczno-obsługowe, przygotowanie do posiłku, obiad
13:00 - 14:45Dzieci młodsze odpoczynek poobiedni
Dzieci starsze zabawy edukacyjne i zajęcia wychowawcze organizowane przez nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy na powietrzu
14:45 - 15:15Czynności higieniczno-obsługowe, przygotowanie do posiłku, podwieczorek
15:15 - 17:30Zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne, czytanie, czekamy na rodziców

 

Harmonogram zajęć

poniedziałek
9:00 - 9:45zajęcia edukacyjne
10:30 - 11:30

zajęcia kulinarne (2-gi tydzień),

poznajemy kraje Europy (4-ty tydzień)

10:45 - 11:15zajęcia edukacyjne
wtorek
9:00 - 9:45zajęcia edukacyjne
9:45 - 10:15

zajęcia muzyczno-rytmiczne dzieci młodsze


zajecia edukacyjne dzieci starsze

10:15 - 15:00

zajęcia muzyczno-rytmiczne dzieci starsze


zajęcia edukacyjne - dzieci młodsze

środa
9:45 – 10:30zajęcia edukacyjne
11:00-12:00zajęcia z cyklu Akademia Sztuki (1 i 3 tydzień)
czwartek
09:15-09:45zajęcia muzyczno-rytmiczne dzieci starsze

zajęcia edukacyjne dzieci młodsze

09:45 - 10:15

zajęcia muzyczno-rytmiczne dzieci młodsze


zajęcia edukacyjne dzieci starsze

10:45 - 11:45zajęcia edukacyjne
12:00 - 12:20bajkoterapia
13:00 – 14:00muzykoterapia
piątek
9:00 – 9:45zajęcia edukacyjne
10:00-10:45gimnastyka sensoryczna
11:15 – 11:45Mini Tenis
13:15 – 14:00zajęcia edukacyjne dzieci starsze