28 stycznia - 10 lutego
ferie  zimowe - pracujemy nromalnie

12 lutego (wtorek)
zajęcia plastyczne z cyklu Akademia Sztuki

20 lutego (środa) godz. 9:15
"Czy znasz lisa kiteczkę, który skarżył troszeczkę" przedstawienie w wykonaniu Teatru Amuzado

23 lutego (piątek)
zajęcia kulinarne

26  lutego (wtorek)
zajęcia plastyczne z cyklu Akademia Sztuki